Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Πληροφόρησης - Download center

Βρείτε όλα τα απαραίτητα αρχεία που χρειάζεστε σχετικά με την ταξιδιωτική ασφάλεια. Μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, να τα αποθηκεύσετε ή και να τα εκτυπώσετε.

Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να βρείτε:

α) Το  Έγγραφο Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν (Insurance Product Information Document / IPID)

β) Τον Πίνακα Καλύψεων (Table of Covers / TCs)

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 211 990 9200 ή στείλτε μας email στο globy@mondial-assistance.gr. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 09.00΄-20.30΄ - Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών/Πωλήσεις

Ταξιδιωτική Ασφάλιση - Έγγραφο Πληροφοριών Ασφαλιστικού Προϊόντος (IPID)
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Ταξιδιωτική Ασφάλιση - Πίνακες Καλύψεων (TCs)
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD
Εικονίδιο για την ένδειξη λήψης αρχείου σε μορφή pdf DOWNLOAD