Χάρη στη Mondial Assistance μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας υπηρεσίες που θα σας οδηγήσουν στην κορυφή.

Οι πωλητές και οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις όσον αφορά την παροχή υψηλών υπηρεσιών στους πελάτες τους, οι οποίες είναι ανέφικτες ή ακριβές για να τις υλοποιήσουν οι ίδιοι.

 

Επέκταση Εγγύησης

Προστατέψτε τη συσκευή κινητού τηλεφώνου σας από κατασκευαστικό ελάττωμα μετά τη λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.

 

Προστασία Συσκευής

Προστατέψτε τη συσκευή σας από τυχαία πτώση, προκαλούμενη από τυχαίο και εξωτερικό αίτιο με αποτέλεσμα τη θραύση ή δυσλειτουργία της ασφαλισμένης συσκευής.

 

Προστασία κλοπής εξαιτίας διάρρηξης

Προστατέψτε τη συσκευή κινητού τηλεφώνου σας κατόπιν διάρρηξης από παραβίαση ασφαλισμένης εισόδου.