Το Δίκτυό μας αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο στο κόσμο με περισσότερο από 400.000 παρόχους υπηρεσιών.

Η υπόσχεσή μας να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας σε ολόκληρο τον κόσμο αποτελεί δέσμευση. 

Ενώ δεν αποτελούν όλες οι περιπτώσεις επείγοντα περιστατικά, κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες φορές που διακυβεύεται η υγεία των πελατών μας. Το αποτέλεσμα για τον πελάτη καθορίζεται από την ποιότητα και την αμεσότητα της ανταπόκρισής μας.

Το παγκόσμιο δίκτυό μας αποτελείται από περισσότερο από 400,000 παρόχους. Περιλαμβάνει ιατρούς, νοσοκόμους, σωστικές ομάδες, νομικούς συμβούλους, διερμηνείς και τεχνικούς. Πληθώρα ανθρώπων ποικίλων ειδικοτήτων με ένα κοινό στόχο: «να βοηθήσουν». Χειριζόμαστε τουλάχιστον 23 εκατομμύρια περιστατικά το χρόνο, δηλαδή ένα περιστατικό κάθε δυο δευτερόλεπτα.

Τα δύο βασικά στοιχεία που αποτελούν ένα ισχυρό δίκτυο είναι, πρώτον: το επαρκές πλήθος προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για άμεση ανταπόκριση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και δεύτερον: οι ικανότητες των ανθρώπων του δικτύου να προσφέρουν επαγγελματικές και τάχιστες υπηρεσίες.

 

Με περίπου εξήντα (60) χρόνια εμπειρίας έχουμε καταφέρει να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η ανάπτυξη του δικτύου αποτελεί πρωταρχικό μέρος της δουλειάς μας. Για το λόγο αυτό αφιερώνουμε πολύ χρόνο ώστε να βεβαιωθούμε, ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις.

 

  •  Γίνετε μέλος του Δικτύου μας: Οι άνθρωποι του Δικτύου μας εφαρμόζουν τις αξίες μας, προσφέροντας την κατάλληλη βοήθεια στους πελάτες μας. Εάν θέλετε να γίνετε μέλος του δικτύου μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο email: network@mondial-assistance.gr